Placement

denish kundariya

Denish Kundariya

Bitlogic Infoway Pvt Ltd – Rajkot

Technology : PHP

ajay tilala

Ajay Tilala

Amphee Webtech Pvt Ltd – Rajkot

Technology : PHP

khyati kava

Khyati Kava

Repute Info Systems – Rajkot

Technology : PHP

Payal Chovatiya

Payal Chovatiya

eSparkBiz Technologies Pvt Ltd – Ahmedabad

Technology : PHP

Sejal Chovatiya

Sejal Chovatiya

Maven Infotech India – Ahmedabad

Technology : PHP

IT Placement

Solanki Navender

Ronnie Web Solutions – Rajkot

Technology : PHP

mayank joshi

Mayank Joshi

Vispan Solutions – Rajkot

Technology : PHP

Archana Hirpara

Archana Hirpara

Keshav Infotech – Rajkot

Technology : iPhone

darshan budhdev

Darshan Budhdev

Norght Technology – Rajkot

Technology : PHP

Keshur Karmur

Keshur Karmur

Webconfines – Rajkot

Technology : Web Designing

IT Placement PHP

Kinjal Vadodariya

Aaryan Technologies – Rajkot

Technology : Android

Dhara Vyas

Dhara Vyas

Igen Technolabs – Rajkot

Technology : Web Designing

Jayesh Sareliya

Jayesh Sareliya

Weal Infotech – Rajkot

Technology : PHP

nikhil-chudasama

Nikhil Chudasama

I-Quall Infoway – Rajkot

Technology : PHP

Hiren Keraliya

Freshbits Web Solution – Rajkot

Technology : PHP

Priti Usadadiya

Memento Technologies – Junagadh

Technology : Android

Sweety Jayswal

Infinity Infoway Pvt Ltd – Rajkot

Technology : Android

Parth Munjpara

Infinity Infoway Pvt Ltd – Rajkot

Technology : Android

Rajesh Hirpara

Infinity Infoway Pvt Ltd – Rajkot

Technology : Asp.net

Sunil Makwana

Acute Informatics Pvt Ltd – Ahmedabad

Technology : Android

Urvisha Kapadiya

Loyalty Infoway – Rajkot

Technology : Android

Vansjaliya Riddhi

Pujansoft Global Solutions – Rajkot

Technology : Java

Krishna Parmar

Pujansoft Global Solutions – Rajkot

Technology : Java

Pritee Maheta

Pujansoft Global Solutions – Rajkot

Technology : Java